?
ITO导电玻璃/薄膜光学检测系统
  • ITO导电玻璃/薄膜光学检测系统

1、 使光线沿指定方向传播,大大提高了光线的利用率并且节能,环保。
2、 光学检测系统自动检测
3、 对微小尺寸精确快速测量,形状匹配,颜色识别。产品特点
——

1、mvotem专利产品
2、 使光线沿指定方向传播,大大提高了光线的利用率并且节能,环保。
3、光学检测系统自动检测
4、对微小尺寸精确快速测量,形状匹配,颜色识别。
5、光源组件功耗下降10倍以上
6、提高效率节省人力

 
 

检测方法

——
  

应用领域

——
ITO导电玻璃/薄膜光学检测系统,广泛应用于工业检测、自动化、电子通讯、半导体、生物医疗、科学研究等领域。


 
 
系统搭配图
 
 ——

 

实验案例

——                                                                                                                                                                             
     

                                                                                                        
 


?
x
网页彩票游戏平台 986| 395| 557| 239| 395| 176| 128| 521| 296| 278| 566| 98| 2| 839| 404| 830| 395| 575| 962| 794| 869| 566| 401| 161| 440| 269| 986| 707| 116| 41|